Đế 4+6 lỗ cho Unistrut kênh đơn

Print

Kiểu tấm đế: 4 + 6 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 6 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá