DỰ ÁN HI TECH

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Loại dự án: Nhà máy

Hạng mục: Hệ thống tủ điện & thang máng cáp

Năm thực hiện: 2017

Thông tin chi tiết: Hệ thống tủ điện & thang máng cáp

Các dự án khác

DỰ ÁN CHUNG CƯ HAPPY CITY

DỰ ÁN CHUNG CƯ HAPPY CITY

Xem thêm

DỰ ÁN CHUNG CƯ NỘI HÓA (BCONS BEE)

DỰ ÁN CHUNG CƯ NỘI HÓA (BCONS BEE)

Xem thêm

DỰ ÁN CHUNG CƯ PHÚ ĐÔNG PREMIER

DỰ ÁN CHUNG CƯ PHÚ ĐÔNG PREMIER

Xem thêm

DỰ ÁN SORA Gardens SC

DỰ ÁN SORA Gardens SC

Xem thêm

DỰ ÁN AIO CITY

DỰ ÁN AIO CITY

Xem thêm