DỰ ÁN SORA Gardens SC

Địa điểm: Bình Dương

Loại dự án: Trung tâm thương mại

Hạng mục: Cung cấp hệ thống thang máng cáp

Năm thực hiện: 2022

Thông tin chi tiết: Cung cấp hệ thống thang máng cáp

Các dự án khác

DỰ ÁN CHUNG CƯ HAPPY CITY

DỰ ÁN CHUNG CƯ HAPPY CITY

Xem thêm

DỰ ÁN HI TECH

DỰ ÁN HI TECH

Xem thêm

DỰ ÁN CHUNG CƯ NỘI HÓA (BCONS BEE)

DỰ ÁN CHUNG CƯ NỘI HÓA (BCONS BEE)

Xem thêm

DỰ ÁN CHUNG CƯ PHÚ ĐÔNG PREMIER

DỰ ÁN CHUNG CƯ PHÚ ĐÔNG PREMIER

Xem thêm

DỰ ÁN AIO CITY

DỰ ÁN AIO CITY

Xem thêm