HI-TECH FACTORY PROJECT

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Loại dự án: Factory

Hạng mục: Electrical switchboard system and cable tray-trunking

Năm thực hiện: 2017

Thông tin chi tiết: Electrical switchboard system and cable tray-trunking

Các dự án khác

Happy City Apartment Project

Happy City Apartment Project

Xem thêm

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Xem thêm

Phu Dong Premier Apartment Project

Phu Dong Premier Apartment Project

Xem thêm

SORA Gardens SC Project

SORA Gardens SC Project

Xem thêm

AIO CITY PROJECT

AIO CITY PROJECT

Xem thêm