TH True Milk Project

Địa điểm: Phu Yen

Loại dự án: Factory

Hạng mục: Supplying the entire electrical switchboard system

Năm thực hiện: 2022

Thông tin chi tiết: Supplying the entire electrical switchboard system

Các dự án khác

Happy City Apartment Project

Happy City Apartment Project

Xem thêm

Dong Vinh Tien Factory Project – Binh Chanh, Ho Chi Minh

Dong Vinh Tien Factory Project – Binh Chanh, Ho Chi Minh

Xem thêm

Replace Yaskawa G7 Inverter To Yaskawa A1000 Base Crane 150 Ton

Replace Yaskawa G7 Inverter To Yaskawa A1000 Base Crane 150 Ton

Xem thêm

Project To Supply Control Cabinet For Tan Phu Trung Paper Machine System

Project To Supply Control Cabinet For Tan Phu Trung Paper Machine System

Xem thêm

HI-TECH FACTORY PROJECT

HI-TECH FACTORY PROJECT

Xem thêm

Hyosung Dong Nai Factory Project

Hyosung Dong Nai Factory Project

Xem thêm