Happy City Apartment Project

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Loại dự án: Apartment building

Hạng mục: Supply distribution boards & cable systems

Năm thực hiện:

Thông tin chi tiết:

Supply distribution boards & cable systems

Các dự án khác

HI-TECH FACTORY PROJECT

HI-TECH FACTORY PROJECT

Xem thêm

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Xem thêm

Phu Dong Premier Apartment Project

Phu Dong Premier Apartment Project

Xem thêm

SORA Gardens SC Project

SORA Gardens SC Project

Xem thêm

AIO CITY PROJECT

AIO CITY PROJECT

Xem thêm