Giá đỡ chữ Z 2 lỗ

Print

Giá đỡ chữ Z 2 lỗ được dùng để nối các kênh Unistrut giao nhau

Loại chữ Z, 2 lỗ

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá