Giá đỡ Omega 5 lỗ

Print

Giá đỡ Omega 5 lỗ được dùng để nối các kênh Unistrut giao nhau

Loại Omega, 5 lỗ

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá