AIO CITY PROJECT

Địa điểm: Ho Chi Minh

Loại dự án: Office buildings

Hạng mục: Supply distribution boards

Năm thực hiện: 2022

Thông tin chi tiết: Supply distribution boards

Các dự án khác

Happy City Apartment Project

Happy City Apartment Project

Xem thêm

HI-TECH FACTORY PROJECT

HI-TECH FACTORY PROJECT

Xem thêm

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Xem thêm

Phu Dong Premier Apartment Project

Phu Dong Premier Apartment Project

Xem thêm

SORA Gardens SC Project

SORA Gardens SC Project

Xem thêm