Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Địa điểm: Binh Duong

Loại dự án: Building

Hạng mục: Electric switchboard system

Năm thực hiện: 2022

Thông tin chi tiết: Electrical switchboard system in apartment building internalization

Các dự án khác

Happy City Apartment Project

Happy City Apartment Project

Xem thêm

HI-TECH FACTORY PROJECT

HI-TECH FACTORY PROJECT

Xem thêm

Phu Dong Premier Apartment Project

Phu Dong Premier Apartment Project

Xem thêm

SORA Gardens SC Project

SORA Gardens SC Project

Xem thêm

AIO CITY PROJECT

AIO CITY PROJECT

Xem thêm