VINHOMES DREAM CITY HUNG YEN PROJECT

Địa điểm: Hung Yen

Loại dự án: Building

Hạng mục: Supplying temporary electrical cabinet system for construction supply

Năm thực hiện: 2022

Thông tin chi tiết: Supplying temporary electrical cabinet system for construction supply

Các dự án khác

Happy City Apartment Project

Happy City Apartment Project

Xem thêm

HI-TECH FACTORY PROJECT

HI-TECH FACTORY PROJECT

Xem thêm

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Localization Apartment Project (BCONS BEE)

Xem thêm

Phu Dong Premier Apartment Project

Phu Dong Premier Apartment Project

Xem thêm

SORA Gardens SC Project

SORA Gardens SC Project

Xem thêm

AIO CITY PROJECT

AIO CITY PROJECT

Xem thêm